Domov   |   O podjetju   |   Aktualno   |   Povpraševanje   |   Kontakt

Bistvo mikro sistemov in energetskega pogodbeništva je v tem, da investitor z uporabniki sklene pogodbo o daljinskem ogrevanju, financira v gradnjo kotlovnice z deponijo za sekance, krajše toplovodno omrežje ter nakup sodobne ogrevalne naprave in potrebne opreme.

Toplota se prenaša po toplovodnem omrežju, ki povezuje stanovanjske ali poslovne objekte s kotlovnico. Odjemalci toplote v skladu s sklenjeno pogodbo plačajo enkratno ceno priključitve, ki vključuje postavitev toplotne postaje s kalorimetrom, prejeto toploto pa plačujejo mesečno glede na porabo po toplotnem števcu.

Najprimernejše lokacije za postavitev mikro sistemov so manjša ali večja strnjena naselja z javnimi zgradbami v neposredni bližini, kot so občina, šola, vrtec, zdravstveni dom, večstanovanjski blok ali tovarna.

Mikro sistemi so v primerjavi z individualnimi ekološko in ekonomsko ustreznejši, končnim porabnikom pa nudijo udobje. V nasprotju z velikimi sistemi so projekti mikro sistemov obvladljivi z investicijskega
in obratovalnega vidika.

 

Mikro mreža na kmetiji Prodnik


NAŠE IZKUŠNJE

Rok Suhodolnik, lastnik podjetja Biomasa d.o.o., je ustanovil podjetje EKOEN d.o.o., družbo za proizvodnjo in distribucijo ekološke energije, in s pomočjo projekta GEF zgradil štiri kotlovnice, dve v Mozirju, eno v Lučah in eno v Solčavi.

Za boljše prilagajanje porabnikom sta v kotlovnici v Lučah in Mozirju vgrajena dva kotla, Turbomatic 110 in Turbomat 500, ki imata skupno nazivno moč 610 kW. V sistem sta prigrajena tudi hranilnika toplote volumna 10 m3, ki sta namenjena pokrivanju konic in pomagata pri lažjem delovanju v prehodnem obdobju. Pridobljena toplota se v omrežje pošilja preko toplovodov do toplotnih postaj, od koder porabniki jemljejo želeno količino toplote. V Lučah znaša skupna dolžina toplovodov 780 m, v Mozirju pa 587 m. Toplotne postaje uporabnikov so daljinsko nadzorovane, daljinsko pa se odčitava tudi porabljena energija.

Kotlovnica v Osnovni šoli v Mozirju ima vgrajen kotel Turbomat 500. Zaradi prostorske stiske pri rekonstrukciji je vgrajen samo en kotel na lesno biomaso, za pokrivanje konic pa uporabljajo peč na kurilno olje. Sistem ima prigrajene tudi akumulatorje toplote. Mikromrežo sestavljajo trije uporabniki:  šola, vrtec in nova športna dvorana. Dolžina toplovodov znaša 175 m.

Mikro sistem v Solčavi ima vgrajen kotel Turbomat 220 z akumulatorji toplote, dolžina toplovodov znaša 430 m, nanj pa so priključeni trije objekti.

Za več informacij in boljšo predstavo pokličite 041 54 54 56, da se dogovorimo za ogled mikro mreže na Gorenjskem ali v Zgornji Savinjski dolini.

Pojdi na:
© MA-SER zastopstvo in servis Marjan Kadivec s.p.   |   Pravno obvestilo